Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 A T ZinC hộp 30 ống Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:32
2 A T ZinC Viên Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:32
3 Abenin 10mg Nén HQ Hộp 40,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
4 Abhigrel 75mg Hộp 3 vỉ Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:32
5 Abicof Siro 60ml Ấn Lọ Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:32
6 Abidal Lọ 500v Becamex Lọ 60,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
7 Abrocto Ống 10ml Hà Tĩnh Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:32
8 Abumax Lọ 30v Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:32
9 ACC 200mg Bột Đức Hộp 105,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
10 Acehasan 100mg Hộp 30g Hộp 27,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
11 Acehasan 200mg Hộp 100 viên Hộp 65,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
12 Acehasan 200mg Hộp 30g Hộp 31,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
13 Acemuc 100mg Bột Pháp Hộp 47,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
14 Acemuc 200mg Bột Pháp Hộp 65,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
15 Acemuc 200mg Viên Pháp Hộp 64,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
16 Acenew Acetyl 200mg Bột Z120 Hộp 23,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
17 Acenew Acetyl 200mg Viên Z120 Hộp 30,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
18 Acepron Para lọ 500v cửu long Lọ Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:32
19 Acepron Paracetamol 250mg H20 gói Cửu Long Hộp 15,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
20 Acerin Sữa rửa chuyên dụng 155ml Tube Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:32
21 Acetazolamid 250mg Viên Pharmedic Hộp 69,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
22 Acetyl 200mg MKP Hộp 42,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
23 Acetyl 200mg Nén Stada Hộp 68,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32
24 Acetyl Cystein 200mg Gói Hà Tây Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:32
25 Acetylcystein 200mg Boston Hộp 44,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:32