Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 VTM C Vịt Domesco Lọ 5,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
2 VTM C Vịt ĐY Lọ 3,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
3 VTM E 100 Bông Lúa Lọ Tạm hết hàng 2019-10-19 10:16:42
4 VTM E 400 Abipha Hộp 25,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
5 VTM E 400 HD Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:30
6 VTM E 400 Hộp 10 Vỉ Zozo Hộp 49,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
7 VTM E 400 Hộp 100v Canada VN Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:16:42
8 VTM E 400 Hộp 100v USA Hộp 28,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
9 VTM E 400 Hộp 100v USP Hộp 55,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
10 VTM E 400 Hộp 3 vỉ USP Hộp 25,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
11 VTM E 400 Hộp 3 Vỉ Zozo Hộp 26,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
12 VTM E 400 Hộp 30v USA Hộp 26,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
13 VTM E 400 Hướng Dương Hộp 28,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
14 VTM E 400IU Lọ 500v Kirkland Lọ Tạm hết hàng 2019-10-19 10:16:42
15 VTM E 400mg 100v Mediplantex Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:16:42
16 VTM E 400mg Hộp 100v Rồng Việt Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:16:42
17 VTM E 400mg Hộp 100v TPC Hộp 140,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
18 VTM E 400mg Hộp100v Vidipha Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:16:42
19 VTM E 400mg Lọ 100v Mỹ Lọ Tạm hết hàng 2019-10-19 10:16:42
20 VTM E Hộp 100v Isopharco Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:16:42
21 VTM E hũ bôi Thái Lan Lọ 18,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
22 VTM E Lọ 100v Việt Pháp Lọ 47,500 VNĐ 2019-10-19 10:16:42
23 VTM E Lọ 30v HD Lọ Tạm hết hàng 2019-10-19 10:16:42
24 VTM E Natural 400 Việt Pháp Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:16:42
25 VTM E Thanh Hằng Hộp 38,000 VNĐ 2019-10-19 10:16:42