Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Đèn hồng ngoại Baydca Cái 260,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:52
2 Đèn hồng ngoại Beurer Đức Cái Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:52
3 Đèn hồng ngoại IL11 Đức Cái Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:52
4 Đèn soi tai mũi họng Bộ 46,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:52
5 Đinh lăng trà Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:53
6 Định suyễn hoàn Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:53
7 Định Tâm An Giấc Lọ 30v HVQY Hộp 203,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:53
8 Định tâm đan Dược Khoa Hộp 116,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:53
9 Đồng hồ Oxy Bộ Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:54
10 Đông trùng chai HQ Hộp 45,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:54
11 Đông trùng hạ thảo NKL 10g Giấy Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:54
12 Đông trùng hạ thảo NKL 10g Gỗ Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:54
13 Đông trùng hạ thảo NKL 20g Gỗ Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:54
14 Đông trùng hạ thảo SamSung vàng Hộp Tạm hết hàng 2019-10-19 10:15:54
15 Đường Glucose 200g Nhật Quang Bịch 4,500 VNĐ 2019-10-19 10:15:54
16 Đường Glucose 500g Á Châu Hộp 9,000 VNĐ 2019-10-19 10:15:54
17 Đường Glucose 500g Nhật Quang Hộp 9,500 VNĐ 2019-10-19 10:15:54
18 Đường huyết Nhất Nhất Hộp 37,500 VNĐ 2019-10-19 10:15:54